МАЛАВИ

Държава Малави
Население 18,622,104
Случаи днес 6 Общо случаи 279
Излекувани днес 0 Общо излекувани 42
Починали днес 0 Общо починали 4
Заразени на 1 милион 14 Починали на 1 милион 0

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
02.04.2020 3 +3 0 0 3 0 0.2
03.04.2020 3 0 0 3 0 0.0
04.04.2020 4 +1 0 0 4 0 0.1
05.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
06.04.2020 5 +1 0 0 5 1 0.1
07.04.2020 8 +3 1 +1 0 7 1 0.2
08.04.2020 8 1 0 7 1 0.0
09.04.2020 8 1 0 7 1 0.0
10.04.2020 9 +1 1 0 8 1 0.1
11.04.2020 12 +3 2 +1 0 10 1 0.2
12.04.2020 13 +1 2 0 11 1 0.1
13.04.2020 16 +3 2 0 14 1 0.2
14.04.2020 16 2 0 14 1 0.0
15.04.2020 16 2 0 14 1 0.0
16.04.2020 16 2 0 14 1 0.0
17.04.2020 17 +1 2 3 +3 12 1 0.1
18.04.2020 17 2 3 12 1 0.0
19.04.2020 17 2 3 12 1 0.0
20.04.2020 17 2 3 12 1 0.0
21.04.2020 18 +1 2 3 13 1 0.1
22.04.2020 23 +5 3 +1 3 17 1 0.3
23.04.2020 33 +10 3 3 27 1 0.5
24.04.2020 33 3 4 +1 26 1 0.0
25.04.2020 33 3 4 26 1 0.0
26.04.2020 34 +1 3 4 27 1 0.1
27.04.2020 36 +2 3 4 29 1 0.1
28.04.2020 36 3 5 +1 28 1 0.0
29.04.2020 36 3 7 +2 26 1 0.0
30.04.2020 37 +1 3 7 27 1 0.1
01.05.2020 37 3 9 +2 25 1 0.0
02.05.2020 38 +1 3 9 26 1 0.1
03.05.2020 39 +1 3 9 27 1 0.1
04.05.2020 41 +2 3 9 29 1 0.1
05.05.2020 41 3 9 29 1 0.0
06.05.2020 43 +2 3 9 31 1 0.1
07.05.2020 43 3 14 +5 26 1 0.0
08.05.2020 43 3 14 26 1 0.0
09.05.2020 56 +13 3 14 39 1 0.7
10.05.2020 56 3 14 39 1 0.0
11.05.2020 57 +1 3 24 +10 30 1 0.1
12.05.2020 57 3 24 30 1 0.0
13.05.2020 63 +6 3 24 36 1 0.3
14.05.2020 63 3 24 36 1 0.0
15.05.2020 63 3 24 36 1 0.0
16.05.2020 65 +2 3 24 38 1 0.1
17.05.2020 65 3 24 38 1 0.0
18.05.2020 70 3 27 +3 40 1 0.0
19.05.2020 70 3 27 40 1 0.0
20.05.2020 71 +1 3 27 41 1 0.1
21.05.2020 72 +1 3 27 42 1 0.1
22.05.2020 82 +10 3 28 +1 51 1 0.5
23.05.2020 82 3 28 51 1 0.0
24.05.2020 83 +1 4 +1 33 +5 46 1 0.1
25.05.2020 101 +18 4 33 64 1 1.0
26.05.2020 101 4 37 +4 60 1 0.0
27.05.2020 101 4 37 60 1 0.0
28.05.2020 203 +102 4 37 162 1 5.5
29.05.2020 273 +70 4 42 +5 227 1 3.8
30.05.2020 279 +6 4 42 233 1 0.3

ГРАФИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДАННИТЕ

СРАВНЕТЕ ДАННИТЕ С ДРУГА ДЪРЖАВА

Изберете държава

ИНФОРМАЦИЯ

Източници, които използва проекта са:

Данните се обновяват на всеки 30 секунди.

Възможно е отклонение приблизително 0.5% от реалната статистика.

2020 © Приложение за наблюдение на развитието на COVID-19. Разработен от Борил Колев.