ЮЖЕН СУДАН

Държава Южен Судан
Население 12,575,714
Случаи днес 0 Общо случаи 806
Излекувани днес 0 Общо излекувани 6
Починали днес 0 Общо починали 8
Заразени на 1 милион 64 Починали на 1 милион 0

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
05.04.2020 1 +1 0 0 1 0 0.1
06.04.2020 1 0 0 1 0 0.0
07.04.2020 2 +1 0 0 2 0 0.1
08.04.2020 2 0 0 2 0 0.0
09.04.2020 3 +1 0 0 3 0 0.1
10.04.2020 4 +1 0 0 4 0 0.1
11.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
12.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
13.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
14.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
15.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
16.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
17.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
18.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
19.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
20.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
21.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
22.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
23.04.2020 4 0 0 4 0 0.0
24.04.2020 5 +1 0 0 5 0 0.1
25.04.2020 5 0 0 5 0 0.0
26.04.2020 6 +1 0 0 6 0 0.1
27.04.2020 6 0 0 6 0 0.0
28.04.2020 34 +28 0 0 34 0 2.2
29.04.2020 34 0 0 34 0 0.0
30.04.2020 35 +1 0 0 35 0 0.1
01.05.2020 45 +10 0 0 45 0 0.8
02.05.2020 45 0 0 45 0 0.0
03.05.2020 46 +1 0 0 46 0 0.1
04.05.2020 46 0 0 46 0 0.0
05.05.2020 52 +6 0 0 52 0 0.5
06.05.2020 58 +6 0 0 58 0 0.5
07.05.2020 74 +16 0 0 74 0 1.3
08.05.2020 120 +46 0 2 +2 118 0 3.7
09.05.2020 120 0 2 118 0 0.0
10.05.2020 120 0 2 118 0 0.0
11.05.2020 156 +36 0 2 154 0 2.9
12.05.2020 194 +38 0 2 192 0 3.0
13.05.2020 203 +9 0 2 201 0 0.7
14.05.2020 203 0 3 +1 200 0 0.0
15.05.2020 236 +33 4 +4 4 +1 228 0 2.6
16.05.2020 236 4 4 228 0 0.0
17.05.2020 290 +54 4 4 282 0 4.3
18.05.2020 290 4 4 282 0 0.0
19.05.2020 290 4 4 282 0 0.0
20.05.2020 290 4 4 282 0 0.0
21.05.2020 481 +191 4 4 473 0 15.2
22.05.2020 563 +82 6 +2 6 +2 551 0 6.5
23.05.2020 655 +92 8 +2 6 641 0 7.3
24.05.2020 655 8 6 641 0 0.0
25.05.2020 806 +151 8 6 792 0 12.0
26.05.2020 806 8 6 792 0 0.0
27.05.2020 806 8 6 792 0 0.0

ГРАФИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДАННИТЕ

СРАВНЕТЕ ДАННИТЕ С ДРУГА ДЪРЖАВА

Изберете държава

ИНФОРМАЦИЯ

Източници, които използва проекта са:

Данните се обновяват на всеки 30 секунди.

Възможно е отклонение приблизително 0.5% от реалната статистика.

2020 © Приложение за наблюдение на развитието на COVID-19. Разработен от Борил Колев.